Return On Ad Spend

Return On Ad Spend

Return On Ad Spend, doorgaans bekend als ROAS, is een berekening waarmee het rendement van een advertentie wordt bepaald. Je berekent de ROAS door de advertentieopbrengsten te delen door de advertentiekosten. Het resultaat is een percentage dat aangeeft in hoeverre de investering is terugverdient. Anders dan met ROI, waar alle kosten worden meegenomen, wordt met ROAS alleen gekeken naar de directe investering in de advertenties.

Heel simpelweg kan de ROAS ook worden gelezen als een geldbedrag. Als je een bijvoorbeeld een ROAS hebt van 1000%, dan heb je in feite €10,- binnengehaald voor elke geïnvesteerde euro. Dit is een goed graadmeter om te bepalen wanneer een advertentie rendabel is. Als je weet dat je marge €6,50 is, dan mag de ROAS dus niet onder de %650 uitkomen. Een andere manier om rendement te bepalen aan de hand van de marge is CPA. Bij een rendement van €5,- mag een conversie niet meer kosten dan €5,- anders lever je er direct op in.

Opbrengst/Kosten=ROAS

Voorbeeld
Je hebt over een periode 10 conversies behaald, hiervan hebben er 5 een dienst afgenomen tegenover een opbrengst van €500,-. Dan is de conversiewaarde dus €500,-/10=€50,-