Click Through Rate

CTR | Click Through Rate

CTR staat voor Click Through Rate of doorklikratio. De CTR wordt berekend aan de hand van het aantal mensen dat doorklikt naar een website nadat het een advertentie of zoekresultaat heeft gezien. Dit getal wordt meestal uitgedrukt in een percentage en zegt iets over de verhoudingen tussen clicks en views.

In de praktijk betekend een hoge CTR vaak dat een advertentie of zoekresultaat aansluit bij de verwachtingen van de zoeker. Een lage CTR is dan weer een indicatie van een probleem. Om de CTR te berekenen deel je het aantal clicks door het aantal views.

Clicks/Views=CTR

Voorbeeld
100 mensen zien een advertentie en hiervan klikken er 5 door naar de website. De CTR is dan 5/100=5%.